Our services
TAFUCO specializes in printing and producing flexible packing products that have been widely used for many industries such as: food industry, confectionery industry, fertilizer industry, comestic industry...
Our Products
Providing many different technical sharps of bags such as center-sealing bags, 3-side sealing bags, 4-side sealing bags, zipper standing pouches, diecut bags and non-woven bags.
VIDEO

TAFUCO is a convergence of many skillful staffs who have experienced in the plastic packaging industry in Vietnam for years.

3- Layer LLDPE Blower Machines
TAFUCO specializes in printing and producing flexible packing products that have been widely used for many industries such as: food industry, confectionery industry, fertilizer industry, comestic industry...
PRINTING MACHINES
High speed 1-9 colors gravure printing machines - built by European Technology can print product with fine colour tones, sharp images in high volume of productivity.
THE SOLVENT-FREE LAMINATING MACHINE
Using non slovent adhesives, friendly with environment, the machine is suitable for producing package for food and pharmaceutical industry.
SLITTING MACHINES
Slitting machines: Automatic, high-speed, accurate slitting machines facilitate automatic packaging or processing at the next stages.
BAG-MAKING MACHINES
Many different technical sharps of bags such as center-sealing bags, 3-side sealing bags, 4-side sealing bags, zipper standing pouches, diecut bags and non-woven bags.
15 YEARS
AND PROUD MARKING MARKS
News - Events
Bao bì chi phối hành vi tiêu dùng
Ngôn ngữ trên bao bì sản phẩm còn là yếu tố quan trọng quyết định đến việc phát triển thị trường xuất khẩu. Vấn đề luôn được đặt ra là để tiếp cận thị trường mới, các thương hiệu quốc tế có nên nội địa hóa hay tiêu ...
20 ý tưởng thiết kế bao bì sản phẩm vô cùng độc đáo
Bạn biết rằng giấy làm từ gỗ hay chính xác là hơn là bột gỗ, nhưng bạn có biết được lịch sử của giấy, nguồn gốc hình thành của giấy...
16 ý tưởng thiết kế bao bì sản phẩm vô cùng độc đáo
Bạn biết rằng giấy làm từ gỗ hay chính xác là hơn là bột gỗ, nhưng bạn có biết được lịch sử của giấy, nguồn gốc hình thành của giấy...
Phát huy sáng tạo khi thiết kế bao bì sản phẩm
Bạn biết rằng giấy làm từ gỗ hay chính xác là hơn là bột gỗ, nhưng bạn có biết được lịch sử của giấy, nguồn gốc hình thành của giấy...
15 ý tưởng thiết kế bao bì sản phẩm vô cùng độc đáo
Bạn biết rằng giấy làm từ gỗ hay chính xác là hơn là bột gỗ, nhưng bạn có biết được lịch sử của giấy, nguồn gốc hình thành của giấy...
Bao bì sản phẩm và vai trò trong định vị thương hiệu
Bạn biết rằng giấy làm từ gỗ hay chính xác là hơn là bột gỗ, nhưng bạn có biết được lịch sử của giấy, nguồn gốc hình thành của giấy...
Tản mạn về lịch sử của giấy và các loại giấy in
Bạn biết rằng giấy làm từ gỗ hay chính xác là hơn là bột gỗ, nhưng bạn có biết được lịch sử của giấy, nguồn gốc hình thành của giấy...
Our Principle

With the principle “Accompany to success”, we heartedly want to be co-associated with the customer’s development because we have always thought that your successfulness goes along with ours.

Customers
Công ty TÂN TÂN
LothaMilk
Badona
Partners
Tân Tân
Tân Tân
LothaMilk
LothaMilk
Badona Cookies
Badona Cookies
B&V Coffee
B&V Coffee
BigC
BigC
BiscaFun
BiscaFun