Recruitment

Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH SX TM DV Bao Bì Tăng Phú (TAFUCO) tuyển dụng 14 nhân viên lao động phổ thông
Do nhu cầu công việc, Công ty TAFUCO đang cần tuyển dụng thêm nhân sự tài xế lái xe 7 chỗ, có bằng lái dấu B2 trở lên
Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CTY bao bì TAFUCO tuyển dụng 04 nhân viên kinh doanh, ưu tiên các ứng viên mới ra trường có nhiệt huyết muốn trở thành sale chuyên ...
Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CÔNG TY BAO BÌ TĂNG PHÚ - TAFUCO tuyển dụng 14 nhân viên lao động phổ thông, ưu tiên các ứng viên có nhiệt huyết muốn trở thành nhân ...
Nhằm mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh, CTY Bao bì TAFUCO tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh, ưu tiên cho các ứng viên đã từng làm việc qua vị trí này và có kiến ...
Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CÔNG TY BAO BÌ TĂNG PHÚ - TAFUCO tuyển dụng 14 nhân viên lao động phổ thông, ưu tiên các ứng viên nhiệt huyết, muốn gắn bó lâu dài...