Tuyển dụng 03 nhân viên kinh doanh

09:42 AM, 10/04/2019

Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CTY bao bì TAFUCO tuyển dụng 04 nhân viên kinh doanh, ưu tiên các ứng viên mới ra trường có nhiệt huyết muốn trở thành sale chuyên nghiệp, mức lương hấp dẫn

 

Your comment